{{ message.head }}

{{ message.text }}

Drodzy Przyjaciele i Partnerzy,

Kiedy mówimy o ekologii, zrównoważone podejście oznacza, że dobra powinny być produkowane w taki sposób, aby zapewnić odnawialność wykorzystanych zasobów przy jednoczesnym neutralizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. Dzisiejsze podejście traktuje jednak zagadnienie zrównoważonego rozwoju jako część szerszego obszaru, obecnie określanego jako Społeczna i Środowiskowa Odpowiedzialności Biznesu rozumiana jako:

„Nieustające dążenie do etycznego zachowania i przyczyniania się do rozwoju ekonomicznego przy jednoczesnej poprawie wpływu na środowisko, jakości życia pracowników i ich rodzin oraz szeroko rozumianej lokalnej społeczności.”

Działania z zakresu społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu zjednoczyliśmy w programie Lynka Cares = Zależy Nam.  Słowo „cares” oznacza zarówno troskę, opiekę, jak i wsparcie. Chcemy działać tak, aby nasza obecność wzbogacała społeczność i środowisko, w którym funkcjonujemy. Program Lynka Cares opiera się na czterech filarach:

Środowisko. Redukowanie wpływu na środowisko naturalne.
Miejsce pracy. Poprawiamy warunki pracy i bezpieczeństwa.
Społeczność. Wspieramy działania pomocowe poprzez działalność charytatywną oraz wolontariat.
Relacje rynkowe. Działamy legalnie i etycznie, przykładając jedocześnie wagę do poprawiania naszej efektywności jako przedsiębiorstwo. CSR musi być oparty na stabilnych fundamentach ekonomicznych.

Od 2013 roku jesteśmy dumnym posiadaczem Złotego Certyfikatu WRAP. Nasza firma jest cyklicznie audytowana przez międzynarodowych specjalistów, którzy spędzają w naszej firmie większą część tygodnia analizując procesy z zakresu BHP, bezpieczeństwa budynku, zabezpieczeń PPOŻ czy wskaźników środowiskowych. Podczas oddzielnych sesji rozmawiają indywidualnie z wybranymi przez siebie pracownikami, aby zweryfikować czy zapisy ujęte w regulaminach firmy funkcjonują tak, jak powinny i czy firma respektuje zasady kodeksu etycznego WRAP. Audytorzy dzielą się także z nami dobrymi praktykami z innych firm, dzięki czemu z roku na rok podnosimy standardy stając się jeszcze lepszym pracodawcą.

Jesteśmy dumni będąc także jednym z sygnatariuszy ONZ Global Compact. Program Global Compact jest obecnie największą międzynarodową inicjatywą dotyczącą zrównoważonego rozwoju. Zrzesza 10 000 firm członkowskich i 3 000 organizacji pozarządowych z ponad 160 krajów.

Ciągłe doskonalenie, od początku działania firmy, jest jedną z naszych ulubionych wartości, którą przyjęliśmy i pielęgnujemy w Lynce. W tym duchu podejmujemy nowe inicjatywy mające na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu CSR, a także wdrażamy kolejne działania zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. W prezentowanym raporcie znajdą Państwo zasady, jakie nam przyświecają na co dzień oraz główne założenia programu Lynka Cares.

John Lynch
Założyciel i Prezes Zarządu Spółki Lynka

Zaloguj się