{{ message.head }}

{{ message.text }}

PRAWO AUTORSKIE

Prawa autorskie reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

 

Zgodnie z ustawami regulującymi literackie lub artystyczne prawa autorskie lub inne podobne prawa, powielanie oraz redystrybucja jakichkolwiek elementów tworzących stronę internetową w części lub całości, jest surowo wzbronione.

 

  1. Dotyczy materiałów powierzonych

 

Osoba zlecająca projekt oświadcza, że wszelkie materiały, które dostarczyła do Lynka Sp. Z o.o. w celach realizacji projektu są jej własnością lub ma prawo je wykorzystać. W przypadku, gdy dostarczone materiały wchodzą w konflikt z ustawą o prawie autorskim (tj. są czyjąś własnością i są wykorzystywane bez zgody właściciela) pełną odpowiedzialność ponosi zlecający. Lynka Sp. z o. ma prawo odmówić wykorzystania materiałów dostarczonych przez zlecającego jeżeli istnieje podejrzenie, że materiały nie są wykorzystywane zgodnie z prawem.

 

  1. Dotyczy materiałów wytworzonych przez Lynka Sp. z o.o.

 

Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością Lynka Sp. z o.o. Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości 300 dpi lub dowolnej wyższej. Jeżeli Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem Lynka Sp. Z o.o. musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Lynka Sp. Z o.o. bezpłatnie zarchiwizuje wykonane projekty graficzne i w razie potrzeby udostępni zlecającemu w przypadku potrzeby ponownego wykorzystania w celach projektowych.

 

Materiały marketingowe oraz matryce, klisze, programy haftujące pliki graficzne przygotowane jako wizualizacje są wyłączną własnością Lynka i nie mogą być dystrybuowane lub wykorzystane bez naszej zgody.

.

Zaloguj się