{{ message.head }}

{{ message.text }}

NOTA PRAWNA

Wstęp

Dziękujemy za odwiedziny na naszej stronie – jednej z oficjalnych stron internetowych firmy LYNKA – oraz za zapoznanie się z naszym Oświadczeniem Prawnym. Niniejsze Oświadczenie określa warunki korzystania ze stron firmy Lynka lub jej filii. Korzystając ze stron firmy Lynka, użytkownik wyraźnie akceptuje warunki niniejszego Oświadczenia. W przypadku braku akceptacji podanych warunków nie należy korzystać z żadnej ze stron internetowych firmy Lynka.

 

Nie udzielamy gwarancji w odniesieniu do żadnych usług udostępnionych na stronach internetowych firmy Lynka.  Niniejsze Oświadczenie ogranicza też naszą odpowiedzialność. Warunki te określono w Części A i B. Prosimy o uważne zapoznanie się ich treścią.

 

Nasze Oświadczenie Prawne dotyczy następujących zagadnień:

 

  • Brak gwarancji (Część A)
  • Ograniczenie odpowiedzialności (Część B)
  • Zamknięcie dostępu do strony (Część C)
  • Prawa autorskie i znaki handlowe (Część D)
  • Brak licencji (Część E)
  • Weryfikacja (Część F)
  • Ważność Oświadczenia (Część G)

 

Część A: Brak gwarancji

STRONY INTERNETOWE FIRMY LYNKA UDOSTĘPNIANE SĄ BEZ GWARANCJI („AS-IS”),  „Z POTENCJALNYMI WADAMI,” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI – ANI WYRAŹNEJ ANI DOMNIEMANEJ, ANI TEŻ M.IN. DOMNIEMANYCH GWARANCJI WARTOŚCI RYNKOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO UŻYTKU, GWARANCJI WŁASNOŚCI ANI GWARANCJI NIENARUSZENIA. W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWO NIE PRZEWIDUJE WYŁĄCZENIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI, ZATEM POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 

Część B: Ograniczenie odpowiedzialności

LYNKA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM M.IN. ZA UTRACONE ZYSKI, UTRACONE OSZCZĘDNOŚCI I ZA WSZELKIE INNE SZKODY UBOCZNE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE I WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK USŁUGI UDOSTĘPNIONEJ NA KTÓREJKOLWIEK ZE STRON INTERNETOWYCH FIRMY LYNKA. W NIEKTÓRYCH KRAJACH PRAWO NIE PRZEWIDUJE OGRANICZENIA LUB WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE LUB WTÓRNE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

 

Część C: Zamknięcie dostępu do strony

Zastrzegamy sobie prawo zamknięcia dostępu do stron internetowych firmy LYNKA oraz do weryfikacji podanych tam opisów produktów i/lub usług w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

 

Część D: Prawa autorskie i znaki handlowe

Firma LYNKA lub jej dostawcy są właścicielami praw, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do treści stron internetowych firmy LYNKA. Nazwy firm i produktów prezentowane na tych stronach mogą być znakami handlowymi lub znakami usługowymi ich właścicieli. Logotypy i wzory graficzne wykorzystano na tej stronie wyłącznie w celu ich prezentacji, co nie oznacza zgody właścicieli na posługiwanie się wzorami graficznymi objętymi prawem autorskim.

 

Część E: Brak licencji

Żaden zapis niniejszego Oświadczenia nie może być interpretowany jako udzielenie jakichkolwiek wyraźnych lub domniemanych licencji lub praw do praw autorskich, znaków handlowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej przysługujących właścicielowi stron internetowych firmy LYNKA.

 

Część F: Weryfikacja

Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji i aktualizacji warunków określonych w niniejszym Oświadczeniu w dowolnym momencie. Wszelkie weryfikacje są wiążące dla użytkowników, którzy powinni okresowo odwiedzać tę stronę w celu sprawdzenia aktualnie obowiązujących warunków. Aktualne Oświadczenie wchodzi w życie 1 września 2012.

 

Część G: Ważność Oświadczenia

Ewentualna nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego Oświadczenia nie wpływa na wykonalność pozostałych jego postanowień, które zachowują ważność w świetle obowiązującego prawa.

Zaloguj się